Talenten

De talenten van teamleden kindcentrum O3 worden zichtbaar beter benut door ook teamleden eigenaar te maken van schoolontwikkelingen. Teamleden ontwikkelen zich tot specialisten op allerlei vakgebieden.

Wat is een talent?

Een talent is het vermogen om iets heel goed te kunnen. Meestal is het aangeboren of later door persoonlijke interesses (verder) ontwikkeld. Creativiteit is bijvoorbeeld een talent.

Talent is wat vanzelf gaat en wat de tijd doet vergeten. Werken vanuit jouw talent geeft energie en werkplezier. Wanneer je jouw talent kunt gebruiken, ontplooi je activiteiten waar je naar uitkijkt. Bovendien wordt jouw talent door anderen gewaardeerd en als bijzonder ervaren.

Binnen ons kindcentrum willen we de talenten van onze professionals optimaal benutten en inzetten. Talent gaat niet alleen over wat je kunt maar ook over wie je bent.