Kinder- en jeugdpsychologie in O3

Expertisecentrum Uniek heeft multidisciplinaire zorgpraktijken op ruim 60 scholen in de Randstad en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Denk daarbij aan logopedie, kinderfysiotherapie, kind- en jeugdpsychologie, orthopedagogie, dyslexiebehandelingen, speltherapie, rots & water trainingen en remedial teaching.

Onze behandelaars op het gebied van kinder- en jeugdpsychologie werken vanuit de praktijklocatie aan de Boomsluiterskade dichtbij het Kindcentrum O3. Daar vinden de intakes plaats, behandelingen kunnen op school plaatsvinden.

De ontwikkeling van kinderen en pubers verloopt niet altijd zonder zorgen. Soms kunnen problemen rond de ontwikkeling of opvoeding van een kind of puber ontstaan. De kinderpsycholoog is er voor kinderen van 4-18 jaar en hun ouders. Wij bieden onderzoek en behandeling op onderstaande probleemgebieden, werken waar nodig integraal/multidisciplinair en bieden handelingsadviezen voor ouders en scholen.

De psycholoog van Uniek is gespecialiseerd in het behandelen van problemen bij:

  • Aandacht- en concentratieproblemen: bijvoorbeeld zorgen van school over werkhouding, motivatie, AD(H)D
  • Het leren: zoals bij lezen en spellen (dyslexie), rekenen (dyscalculie), begrijpend lezen en intelligentie
  • Sociale contacten: zoals problemen in de contacten en relaties met gezinsleden, leeftijdsgenoten en/of leerkrachten of docenten en autisme-onderzoek
  • Emotionele problemen: zoals somberheid, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, (faal)angst, verdriet of boosheid
  • Psychosomatische klachten: zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid

De psycholoog onderzoekt, brengt de oorzaak in kaart en behandelt het kind/de jongere (en ouders) op een doelgerichte, oplossingsgerichte manier. Verder wordt altijd afstemming gezocht met school of andere betrokkenen, als dat nodig is. Uniek heeft een contract met de gemeente voor een vergoede dyslexiebehandeling. De dyslexiebehandeling kan ook op school plaatsvinden.

Voorbeelden van individuele behandelvormen die gebruikt worden zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, motiverende gespreksvoering en speltherapie. Verder kunnen ouderbegeleiding en pedagogische begeleiding onderdeel zijn van de behandeling.

Hoe werkt het?

Een verwijzing is nodig, de volgende instanties naar Uniek doorverwijzen: huisarts, Centrum Jeugd en Gezin, medisch specialist, gecertificeerde instellingen, kinderrechter/OM. Particuliere hulp, waarbij ouders rechtstreeks contact zoeken met Uniek, is ook mogelijk

De verwijzing kan gestuurd worden naar onze planning: 
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Tel. 085 -877 2232 
Dan wordt er een intake gepland.