Wat wij de kinderen meegeven

Ambitie

Kinderen hebben de natuurlijke drang om te leren. Ze willen de wereld om zich heen ontdekken. Ze zijn van nature nieuwsgierig en willen graag antwoorden vinden. Om de motivatie en betrokkenheid van het kind te stimuleren en te versterken, streven we er naar de kinderen een belangrijke verantwoordelijkheid te geven over hun ontwikkelingsproces, al naar gelang de leeftijd en mogelijkheden. Het kind is mede-regisseur en eigenaar van het eigen ontwikkelingsproces, waardoor het gemotiveerder is om te leren. De kinderen leren en ontdekken in een rijke, uitdagende leeromgeving. Kinderen gaan werken met onderzoeks- en leervragen. We willen ons onderwijs meer thematisch inrichten waarbij er projectmatig, vak- en groepsoverstijgend kan worden gewerkt. Betekenisvol leren met aandacht voor vaardigheden voor de toekomst (o.a. digitale geletterdheid, presenteren en debatteren) zijn ankers binnen onze onderwijsvisie. Op basis van eigen leervragen zullen kinderen onderzoek doen, dit onderbouwen en dit presenteren.

800 wat geven wij de kinderen mee

O3 is een gastvrije school

Alle kinderen zijn welkom. Aan ons de taak om ook voor ieder kind optimale omgeving te creëren. We helpen onze kinderen hun plaats te vinden in een multiculturele en multireligieuze samenleving, met acceptatie van en respect voor elkaar. In een uitdagende schoolomgeving motiveren we de kinderen om samen te leren en te werken. We gebruiken verschillende werkvormen, moderne middelen en multimedia.

O3 is een christelijke school

Wij zijn een open protestants-christelijke school, alle kinderen zijn welkom. Wij verwachten dat de ouders en hun kinderen gedurende de jaren dat de kinderen op school zijn de christelijke grondslag zullen respecteren en ondersteunen. Tijdens het aanmeldingsgesprek bespreken wij met u de wederzijdse verwachtingen. Ouders dienen zich te realiseren wat de consequenties zijn van hun keuze voor onze school. Dit geldt voor de waarneembare uitingen van de christelijke identiteit, zoals godsdienstles, bidden, zingen, vieringen. Het geldt ook voor de minder waarneembare uitingen. Hierbij denken we aan de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan. We willen duidelijk zijn over onze normen en waarden. U mag ons daar op aanspreken, net zo als wij ouders en leerlingen daar op zullen aanspreken. Van ouders verwachten we dat zij de vermelde zaken zullen respecteren en dat hun kind(eren) aan alle activiteiten volledig zullen deelnemen.

O3 is een veilige school

Veiligheid, duidelijkheid en structuur zijn onze kernwoorden in de omgang met de kinderen. Een kind moet zich op onze school op zijn gemak voelen, dus met plezier naar school gaan. De leerkracht heeft als taak om het zelfver­trouwen en de zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen te stimuleren.

O3 is een gezonde en sportieve school

Gezond zijn is belangrijk om goed te kunnen leren en lekker te kunnen spelen. Daarom besteden we op school aandacht aan de gezondheid van de kinderen. Ze krijgen veelvuldig gymles om stevig te bewegen. Twee maal per dag is er een fruitmoment en we drinken water op school. Onze school is gek op gezonde tussendoortjes, dus snoep vermijden we zo veel mogelijk. Verder hebben we contact met de Jeugdgezondheidszorg.

O3 is een Wereldtalentenschool

De school is er niet alleen om te leren lezen en rekenen. In het leven van een kind is veel meer nodig om de basis te leggen voor de groei naar volwassenheid en een optimale ontplooiing. Naast de gewone schoolvakken bieden we bijvoorbeeld ook sport en culturele activiteiten aan. Zo helpen we onze leerlingen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Dat betekent zes uur per week extra les, dus de school gaat om 4 uur middags uit, behalve op woensdag.

O3 is een ontmoetingschool

Kinderen van nu groeien op in een totaal andere diversiteit dan de ouders in hun kinderjaren. onze stad kent tal van religieuze stromingen. Voor kinderen die nu in een steeds diverser wordende stad wonen, is het goed als ze al op jonge leeftijd op een positieve manier kennismaken met die religies. Groep 6, 7 en 8 maakt via enthousiaste gastdocenten kennis met vijf levensbeschouwelijke stromingen uit onze samenleving en ontdekken ook de vele overeenkomsten. Centraal in de lessen, met als thema ‘feesten’, staat respect voor elkaars geloof en overtuiging. Ook bezoeken de kinderen verschillende gebedshuizen. Door te ontmoeten leer je van en over elkaar en krijg je begrip voor de ander.

O3 is een kindcentrum

Ons kindcentrum is onderdeel van de wijk, samen met een aantal andere voorzieningen voor kinderen en volwassenen.

* Waar we het hebben over ouders, bedoelen we ook verzorgers, opvoeders of anderszins verantwoordelijken voor de kinderen.