Verlofaanvragen

Soms kan een leerling niet naar school. Daarvoor zijn een aantal geldige redenen. Dit heet geoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim is bijvoorbeeld:

 • ziekte
 • religieuze feestdag
 • huwelijk
 • begrafenis

Er moet toestemming aan de school worden gevraagd. De directeur mag om een bewijs vragen. De directeur kan voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof geven. Als er meer dan 10 dagen verlof nodig zijn, dan moeten ouders toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar.

Bijzondere situaties

Voor de volgende situaties staat vast hoeveel dagen verlof kan worden gegeven:

 • Verhuizing: maximaal 1 schooldag.
 • Bijwonen van het huwelijk van familie:
  • in Nederland: maximaal 1-2 schooldagen
  • in het buitenland: maximaal 5 schooldagen. Dit geldt voor huwelijken van ouders, broers of zussen, grootouders, ooms, tantes en neven of nichten.
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte van familie zonder uitzicht op herstel: maximaal 10 dagen.
 • Bij overlijden van familie:
  • ouders: maximaal 5 schooldagen
  • broer, zus of grootouders: maximaal 2 schooldagen
  • oom of tante, neef of nicht, of overgrootouders: maximaal 1 schooldag
  • in het buitenland: maximaal 5 schooldagen.
 • Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½ , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van de ouders/verzorgers of grootouders: maximaal 1 schooldag.

De volgende situaties zijn geen geldige reden voor verlof:

 • familiebezoek (in Nederland of in het buitenland)
 • een wereldreis
 • goedkope tickets in het laagseizoen
 • omdat tickets al gekocht zijn
 • andere kinderen in het gezin zijn vrij
 • omdat het kind wel lessen kan missen
 • kroonjaren

Vakantieverlof voor het beroep van ouders

De school heeft een aantal vakanties per schooljaar. Ouders moeten zich daaraan houden. Maar sommige ouders hebben een beroep waardoor zij tijdens de schoolvakanties niet 2 weken achter elkaar met hun kinderen op vakantie kunnen. Dan kunnen de ouders bij de directeur van de school vakantieverlof aanvragen. Dit verlof geldt voor maximaal 10 dagen en mag niet in de 1e 2 lesweken van het schooljaar zijn.

Religieuze feestdag

Viert een kind bijvoorbeeld Suikerfeest, het Joods Paasfeest of Holi? En is dat op een schooldag? Dan kan het kind daar verlof voor krijgen. Ouders moeten dit uiterlijk 2 dagen van tevoren melden bij de directeur. Het verlof geldt in principe voor 1 dag.

Kinderen van 5 jaar

Voor een kind van 5 jaar is het soms nog te veel om elke dag naar school te gaan. Het kind mag dan 5 uur in de week thuisblijven. Ouders moeten dit melden bij de directeur van de school.

Heeft een kind meer rust nodig? Dan is het mogelijk om nog 5 extra uren vrij te vragen aan de directeur. In totaal mag het niet meer dan 10 uur per week zijn. Als het kind 6 is geworden mag dit niet meer.

Verlofformulieren 

Verlofformulieren zijn verkrijgbaar via de balie van O3 en kunt u hieronder downloaden. Kortdurend verlof kunt u ook aanvragen via onze ouderportal Social Schools. Vergeet niet om eventuele documenten toe te voegen aan uw aanvraag.