Het O3 gebouw

Buurt- en Kindcentrum O3

In augustus 2015 begon het eerste schooljaar voor de Brede Buurtschool Plus 03, een nieuw gebouw dat is vormgegeven door de architecten Christina Kaiser en Dorte Kristensen van atelier PRO. Een school die niet alleen school is maar ook het hart van de Haagse Rivierenbuurt. Hiermee krijgt de buurt een huiskamer voor jong en oud, aan het aantrekkelijk ingerichte Deltaplantsoen. De naam O3 verwijst daarnaar en staat voor ontwikkelen, ontdekken en ontmoeten. Het gebouw ligt in één van de wijken tegen het centrum van Den Haag. In het gebouw zijn voorzieningen geconcentreerd zoals Basisschool Jan van Nassau (SCOH), DAK kindercentrum, welzijnsorganisatie Zebra en andere partners zoals een gezondheidsinstelling (huisartsenpost)*, sportverenigingen en een wijkorganisatie. De Rivierenbuurt kreeg met deze voorzieningen eindelijk een cultureel hart.

Stedelijke context van de Rivierenbuurt

De Rivierenbuurt is letterlijk een stadseiland dat is ingesloten door infrastructuur zoals Het Prins Bernhardviaduct, het Schenkviaduct, de spoorrails en het Spui met trambanen. De buurt kent een grote verscheidenheid aan bebouwing met overwegend 3 tot 5 bouwlagen. De school is midden in de buurt gesitueerd. In dit deel van de Rivierenbuurt gaat het om de Haagse architectuur uit het interbellum. De architecten brachten met hun ontwerp de sfeer, de schaal en korrelgrootte van de wijk terug. Het schoolgebouw voegt zich elegant in de stedelijke context en voltooit de wand rond het Deltaplantsoen. Vooral met de getrapte bouwmassa, het robuuste en de verbijzondering bij de entree waarbij de aansluiting met het Deltaplantsoen belangrijk is gemaakt.

Metselwerkplastiek in een roodbruine zijdeglans

Het gebouw is een metselwerkplastiek in een gemêleerde rood-geel-bruine steen met een donkere verdiepte voeg. De zorgvuldige baksteenarchitectuur heeft een warme zijdeachtige glans met verbijzonderingen. Het plastiek wordt verder benadrukt door verschuiving in de raamritmes per verdieping en diepe insneden in deze plastiek voor de entrees aan de voor- en achterzijde. Hierdoor krijgen deze entrees een bijzonderheid waarmee ze ook goed aansluiten op de ruimte rond de school. Als bijzonderheid heeft de steen verschillende hoogten, en is verticaal gemetseld in bepaalde vlakken in de gevel. De ramen krijgen naast het glas een lamellenrooster met daarachter een gekleurd luik om in de zomerdagen te openen. De gelede opbouw van het plastiek, de raamritmes, de materialen, de fijnheid van detaillering verwijzen naar de architectuur van het interbellum in de directe omgeving. Naast de ramen zijn gekleurde luiken met daarvoor grijze lamellen. Hierdoor krijgt de gevel op een subtiele manier iets feestelijks. De kleuren tekenen zich goed af tegen de achtergrond van het baksteen. Het is meteen duidelijk dat het hier om een gebouw voor kinderen gaat.

Buurtvoorzieningen

Programmatisch zit het gebouw glashelder in elkaar. Het gebouw is relatief ondiep en breed om in het bouwblok te passen. In het midden is een representatieve hal met verticale ontsluiting gemaakt, een ruimte met grote vides. Deze gaat tot het dak en deelt het gebouw letterlijk in twee helften. Men kan zo van de voorkant door het gebouw heen kijken naar het binnenterrein. In de linkerhelft zijn alle gemeenschappelijke en buurtvoorzieningen ondergebracht en aan de rechterzijde de school met alles wat erbij hoort. Voor beheer en exploitatie is het een logische indeling. Het linker deel is openbaar toegankelijk en het rechterdeel is buiten schooltijden af te sluiten. De voorzieningen in het gemeenschappelijke deel zijn divers en gericht op de omgeving. Op de begane grond is een grote zaal, een speellokaal en een gemeenschappelijke keuken. Bij de entree is een enorme tribunetrap naar de eerste verdieping. Deze ruimte is te gebruiken bij voorstellingen of als aula. Op de eerste verdieping bevindt zich de sportzaal met een extra vrije hoogte en daarboven is het sportdak. Er is veel aandacht voor beweging en sociaal contact in dit deel van het gebouw. Iedereen kan hier in de vrije tijd sporten, ouderen kunnen hier eten en gebruik maken van voorzieningen.

Brede school

De school heeft op de begane grond een entree en een cluster van klaslokalen met leerpleinen voor de jongste leerlingen. De klaslokalen zijn met schuifdeuren met de leerpleinen verbonden. Beneden is de voorschoolse opvang aan de tuin. De trap naar de eerste verdieping in de centrale hal is een brede tribune. Op de eerste verdieping is een cluster lokalen met leerpleinen voor de middenbouw leerlingen, hier is ook de buitenschoolse opvang. De tweede verdieping is voor de bovenbouw met klaslokalen, leerpleinen, mediatheek, muziekruimte en atelier. Tenslotte is er op de derde verdieping ruimte voor administratie- en spreekkamers van school en is er ruimte voor het wijkcentrum met de huisartsenpost*. Mensen die werkzaam zijn in dit gebouw kunnen hier op het dakterras ontspannen met een prachtig zicht op Den Haag Nieuw Centrum.

Betekenis van het centrum voor de buurt

Het is alweer tien jaar geleden dat de SDU uitgeverij in het hart van de Rivierenbuurt werd gesloopt. Daarvoor kwam een nieuw hart in de wijk met woningbouw. De vele nieuwe woningen in de buurt en de transformatieprojecten van oude scholen naar woningen, completeren samen met het nieuwe Deltaplantsoen en het Kindcentrum 03 de buurt. Deze veranderde de afgelopen tien jaar in een aantrekkelijke woonbuurt dicht tegen het centrum van Den Haag.

*inmiddels verhuist naar de Boomsluiterskade