Multidisciplinair team

Het idee achter een kindcentrum is dat verschillende partners en organisaties in gezamenlijkheid meer kunnen bieden dan eenieder afzonderlijk. Dat we elkaar nodig hebben om die sterke pedagogische omgeving te creëren. Daarom wordt een kindcentrum vaak ook als één organisatie aangestuurd en vormen de medewerkers samen één multidisciplinair team.

Werken in multidisciplinaire teams doet een extra beroep op professionals. In een kindcentrum moeten ze niet alleen goed zijn in hun vak, ze moeten ook kunnen samenwerken over de grenzen van hun eigen vak heen.

Wat is een multidisciplinair team?

Een multidisciplinair team is een groep mensen die allen gespecialiseerd zijn in een ander vakgebied en samenwerken aan een opdracht waarbij kennis in verschillende vakgebieden vereist is om de opdracht succesvol te voltooien.