Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is, kunt u via onze ouderportal Social Schools een ziekmelding plaatsen. Tevens kunt u een afwezigheid melden, wanneer uw kind een bezoek brengt aan een tandarts of huisarts. Bij ziekte of afwezigheid van uw kind(eren) verzoeken wij u om dit vóór 08.15 uur te melden. De leerkracht krijgt meteen een bericht van uw ziekmelding

Lukt het niet om de ziekmelding via Social Schools te doen?

Dan kunt u ons tussen 08.00 - 08.15 uur: 070 - 82 00 182 of 070 - 82 00 183

Als uw kind afwezig is zonder bericht, dan zal de balie van O3 na 09.00 uur contact met u opnemen. 

logo socialschools

Ziekmelden via Social Schools

 1. Ga in Social Schools naar 'Administratie' 
 2. Kies bovenin het scherm voor 'Absentie melden' 
 3. Vink aan om welk van uw kinderen het gaat 
 4. Geef de reden aan van de afwezigheid 
 5. Geef aan of het kind de hele dag afwezig is 
 6. Vul in vanaf wanneer het kind afwezig is 
 7. Indien bekend: vul in tot wanneer het kind afwezig is (uiteraard geldt dit alleen voor bijvoorbeeld een doktersbezoek en niet voor ziekte)  
 8. Klik op 'Verzend' 

Wanneer u uw kind absent meldt, krijgt u de keus uit de volgende redenen:

 • bezoek orthodontist
 • bezoek dokter
 • bezoek logopedie
 • bezoek tandarts
 • bezoek ziekenhuis
 • later op school door verslapen/verkeer
 • ziek 
 • anders, ik stuur een persoonlijk bericht naar de leerkracht(en) van mijn kind