De ouderraad

Ouders in de ouderraad houden zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten. De ouderraad werkt mee aan tal van activiteiten binnen onze school, zoals het regelmatig versieren van de hal, begeleiden van excursies en schoolreizen, en helpen bij feesten zoals het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest.

Wat doet een ouderraad?

Ouders in de ouderraad houden zich meestal bezig met het organiseren van activiteiten, maar kunnen ook adviseren over (beleids)zaken die vooral voor ouders en kinderen belangrijk zijn.

Wie zitten er in de ouderraad?

De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van kinderen die aan het kindcentrum zijn verbonden. Alle ouders met een kind in het kindcentrum kunnen zich beschikbaar stellen. Ook hebben alle ouders meestal het recht om de leden te kiezen.

Vergadering

De ouderraad vergadert ongeveer elke vier weken. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn. De bijeenkomsten zijn opgenomen in onze jaarplanning en de family planner

Ouderraad en geld

De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdragen. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.