Aanmelden dagopvang 0 tot 2 jaar

Aanmelden voor kinderopvang bij DAK kindercentra is mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap, of wanneer het moment van adoptie bekend is. Aanmelden is kosteloos en kan op de volgende manieren:

Via de website.

Hier vind je een aanmeldingsformulier om online aan te melden.

Telefonisch.

Een medewerker van de afdeling Klantadvies (T 088 750 91 10) plaatst je kind op de wachtlijst en informeert je over plaatsingsmogelijkheden, kosten en overige voorwaarden.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging waarin wij je informeren over onze werkwijze met betrekking tot eventuele wachtlijsten en plaatsingsmogelijkheden. De wachtlijstbevestiging is ook ter controle en aanvulling van de door ons geregistreerde gegevens.

Wilt u meer weten over o.a. het Plaatsingsbeleid, het Ruildagen- en Margedagenbeleid of het Pedagogisch beleidsplan kinderopvang? Download hieronder de documenten: