Talenten

Kindcentrum O3 is een wereldtalentenschool. Behalve de kinderen kunnen ook ouders hun talenten inzetten, bijvoorbeeld als klassenouder, lesgeven over hun passie of beroep, leesouder, hulp bij de muzieklessen of de knutsellessen.