Wereldkinderen

Op dit moment wordt Kindcentrum O3 bezocht door ruim 400 wereldkinderen.  Ze zijn verdeeld over 19 jaargroepen. De leerlingenpopulatie is zeer divers. (en een feest om hier te mogen werken!) Ons Kindcentrum wordt bevolkt door 37 verschillende nationaliteiten. We zijn trots op al onze kinderen. We geloven ieder kind. Elk kind mag er zijn. Elk kind is een heuse ambassadeur.

Elk kind met zijn achtergrond, geloofsovertuiging, zijn/haar persoonlijke verhaal, talenten en dromen begeleiden we op de reis naar een nieuwe generatie wereldburgers.

800 wereldkinderen