Kernpartners en bondgenoten

Kernpartner

SCOH

Onze scholen vormen samen een kleurrijk palet. Kinderen krijgen bij ons de kans om zich te ontplooien van peuter tot puber.

FUNCTIES

 • Basisonderwijs
 • Wereldtalentenschool (kunst, sport, taal, ICT en natuur en techniek/gezond)
 • Ouderbetrokkenheid 3.0
Dak Kindercentra

Kinderopvang DAK kindercentra biedt al meer dan 100 jaar professionele kinderopvang aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar in Den Haag, Voorburg en Rijswijk. Bij DAK kindercentra geven we elk kind volop warme, persoonlijke aandacht. Wij hebben oog voor álle kinderen en hun eigen ontwikkelroute door het leven.

FUNCTIES

 • Kinderopvang:
  • dagopvang 0-4 jaar
  • voorschoolse opvang 4-12 jaar
  • naschoolse opvang 4-12 jaar
JongLeren

JongLeren is dé organisatie in Den Haag waar peuters (2-4 jaar) spelend leren en zich zo ontwikkelen.

FUNCTIES

 • Peuterleerplek 2,5-4 jaar
Wijkz

Wijkz is een welzijnsorganisatie. Met professionals en vrijwilligers ondersteunt Wijkz bewoners van jong tot oud. Samen met onze partners in de wijk, in onderwijs, zorg, welzijn, wonen, veiligheid, met bewonersorganisaties en de gemeente leveren wij een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van de bewoners in onze wijken.

FUNCTIES

 • Naschoolse activiteiten voor basisschoolleerlingen
 • (Sport/cultuur)activiteiten voor jeugd en jongeren
 • Ontmoetings-, ontspannings- en sportactiviteiten voor alle buurtbewoners, waaronder ouderen
Bewonersorganisatie Rivierenbuurt/Spuikwartier

FUNCTIES

 • Verschillende groepen mensen en organisaties met elkaar in contact brengen
 • De sociale samenhang bevorderen in de buurt

Bondgenoten

Educatie, cultuur, recreatie en sport

FUNCTIES

 • Scholen voor voortgezet onderwijs
 • ROC Mondriaan
 • Cultuur / theater
 • Bibliotheek
 • Sportverenigingen
Zorg en opvoedingsondersteuning

FUNCTIES

 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • (school) maatschappelijk werk
 • Consultatiebureau
 • GGD
 • Logopediste
 • Fysiotherapie
 • Huisartsenpraktijk de Doc
 • Expertisecentrum Uniek voor orthopedagogiek
 • Apotheek
Wijk

FUNCTIES

 • Wijkverenigingen
 • Ouderenorganisatie
 • Wijkagent (politie)
 • Wijk- en buurtbeheer