Welkom in Kindcentrum O3!

Onze school is continue in beweging. Gaandeweg ontwikkelen wij ons samen met onze partners tot een Kindcentrum dat opvang en onderwijs onder één dak biedt. Onze missie is de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen en stimuleren op actieve en gezonde wijze, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In ons Kindcentrum bewegen kinderen zich in een afwisselende en stimulerende omgeving. Wij zorgen voor een warme, uitdagende plek waar kinderen in de leeftijd van 0 - 13 jaar zich thuis voelen. Waar iedereen zichzelf kan zijn, rekening houdend met anderen. Waar ruimte is om je te ontwikkelen. Op vooruitstrevende en flexibele wijze proberen we iedere dag, in alle opzichten, het optimale uit de kinderen te halen.

Kinderen van 0 tot 13 jaar zijn van harte welkom tussen 07.30 – 19.00 uur. Ons Kindcentrum werkt volgens een vooruitstrevend en gebalanceerd concept met ruimte voor zelfstandig en gezamenlijk leren via doorlopende leerlijnen en persoonlijke leerroutes. In het Kindcentrum heerst structuur, rust en regelmaat.

Het aanbod op ons Kindcentrum bestaat uit:

  • Kinderdagopvang 0 – 4 jaar
  • Peuterleerplek 2 - 4 jaar
  • Onderwijs 4 - 13 jaar
  • Buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten 4 - 13 jaar.

Eén team

In ons Kindcentrum werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten als één team. Op het kinderdagverblijf, bij de peuterschool, de buitenschoolse opvang en de basisschool hanteren en onderschrijven we allemaal dezelfde didactische en pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. Doel hierbij is het realiseren van een vloeiend arrangement voor het kind door de hele dag heen, zonder onnatuurlijke breuklijnen.

Missie

De missie statement van O3 is: “Ontwikkelen, Ontdekken en Ontmoeten!”

O3 is een innovatief centrum waar kinderen leren, ontdekken en ondernemen in een eigentijdse omgeving die veel verschillende uitdagingen biedt. O3 is een bruisende ontmoetingsplek waar alle wijkbewoners van jong tot oud terecht kunnen voor onderwijs, kinderopvang, welzijn, talentontwikkeling, participatie, gezondheid, ontspanning, opvoeding, sport. Kinderen zijn het middelpunt.

Visie

Kinderen mede regie geven over hun eigen leerproces, om zich op eigen wijze te ontplooien. Leerkrachten begeleiden kinderen hierbij in hun keuzes. Zo ontwikkelen kinderen meer eigenaarschap over hun leren.

O3 wil elk kind:

  • een goede basis bieden,
  • ontwikkelkansen geven,
  • ruimte bieden voor talentontwikkeling en brede vorming,
  • onderwijs geven dat voorbereidt op de toekomst.