Kindercentrumraad junior

Onze school heeft een kinderraad. De raad bespreekt zaken die voor kinderen op school belangrijk zijn. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld materialen die op school worden gebruikt, de inrichting van het schoolplein en het gebouw, festiviteiten en vieringen en het lesprogramma.  Kinderen kunnen over dit soort dingen meepraten, maar zeker ook mee beslissen.

In de raad zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Aan het begin van elk schooljaar kiezen de leerlingen zelf de kinderraad. Alle kinderen zijn verkiesbaar en kunnen zelf reclame maken om gekozen te worden. De kinderraad bestaat uit twee vertegenwoordigers per klas. De directeur is de voorzitter van de kinderraad. De raad komt ongeveer tien keer per schooljaar bij elkaar.