Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben, zoals het schoolplan, het financieel beleid van de school, veiligheid, en formatie. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.

Waarom een medezeggenschapsraad (MR)

Over bijna alle zaken, die de school aangaan, hebben personeel -de leerkrachten- en ouders recht op “medezeggen”. Zij mogen erover meepraten. Vandaar een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit drie ouders de oudergeleding en drie teamleden, de z.g. “personeelsgeleding”. Ten minste 8x per jaar praten zij met de directie over allerlei schoolzaken.

Over de oudergeleding van de MR

Iedere ouder wil graag dat zoon of dochter met plezier naar school gaat, zich er thuis voelt, weer blij thuiskomt en er het nodige van opsteekt. Juist hierom zijn ouders van kinderen vertegenwoordigd in de MR: De ouders in de MR zijn ouders van kinderen die op onze school zitten. MR leden gaan hun functie aan voor drie jaar. De ouders in de MR behartigen de belangen van de ouders en daarmee die van de schoolkinderen, zij beslissen mee over het beleid van de school en zien toe op de uitvoering van overeengekomen beleid. Hierbij is het van belang dat er rekening wordt gehouden met de belangen van het personeel van de school

Over de personeelsgeleding van de MR

De personeelsleden in de MR behartigen de belangen van hun collega´s, net als in een ondernemingsraad of personeelsvergadering. Het is juist het kenmerkende van een MR in het onderwijs, dat zij samen met de ouders structureel overleg voeren om elkaar belangen in evenwicht te houden. De personeelsleden in de MR worden door het team gekozen. De directeur neemt op uitnodiging als adviseur deel aan de vergaderingen van de MR. Hij heeft geen stemrecht.

Waar de MR zich zoal mee bezig houdt

Meebeslissen over beleid is natuurlijk een breed begrip. Meer specifiek kunnen onder andere de volgende onderwerpen genoemd worden

  • de begroting: de MR kijkt over de schouder van de directeur mee naar hoe hij met zijn financiën omgaat
  • het formatieplan: hoe het personeel wordt ingezet, welke groepsgrootten daaruit voortvloeien
  • personeelsselectie
  • de wijze van omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen
  • veiligheid en gezondheid
  • en alle overige zaken die de school betreffen

Wettelijk is vastgesteld dat bepaalde beleidsvoornemens de instemming van MR behoeven. In andere gevallen is de directeur of het bestuur (het bevoegd gezag) verplicht om advies aan de MR te vragen. De MR adviseert dan om bepaalde weg wel, niet of op en bepaalde wijze te behandelen. In gevallen van het laatstgenoemde adviesrecht is het bevoegde gezag gerechtigd om een advies van de MR naast zich neer te leggen.

Contact

U kunt ons altijd aanspreken op onderwerpen die u voor de MR van belang vindt. Dat kan direct op het schoolplein en in de school, maar ook via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.