Financiën

Ouderbijdrage

Het kindcentrum vraagt van ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor het komende schooljaar is vastgesteld op € 60,00 per leerling. De Medezeggenschapsraad van de school heeft ingestemd met de hoogte en bestemming van het bedrag.

Deze financiële bijdrage wordt ingezet voor de volgende extra voorzieningen en activiteiten: Sinterklaasfeest, de kerstviering, kerstdiner of kerstontbijt, het paasontbijt en Palmpasenviering, het afscheid van groep 8 en kosten van vervoer, excursies en projectweken. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. De toegankelijkheid van ons onderwijs en deelname aan deze activiteiten wordt niet afhankelijk gesteld van het betalen van de vrijwillige bijdrage.

Het is uiteraard wel zo, dat als veel ouders de bijdrage niet betalen, een aantal van de extra activiteiten geen doorgang kan vinden. Wij maken een onderscheid tussen een ‘ouderbijdrage’ en een ‘bijdrage voor een specifiek doel’, bijvoorbeeld een werkweek. Deze twee bijdragen zijn vrijwillig en vallen beide onder het begrip ouderbijdrage.

Overblijven/TSO

Voor de groepen 1 tot en met 8 wordt de Tussenschoolse opvang, ofwel TSO of het overblijven, verzorgd door  pedagogisch medewerkers, ouders en sportinstructeurs. In ons kindcentrum kunt u hierover folders en  inschrijfformulieren krijgen. Kinderen die niet dagelijks,  maar wel regelmatig overblijven, kunnen een strippenkaart  kopen. De kosten voor de TSO/overblijf vindt u in de prijslijst kindcentrum O3.

Schoolreis

De kinderen van groep 1 tot en met 7 gaan elk jaar op schoolreis, meestal in mei of juni. De kosten bedragen ongeveer € 25,- per kind. Er is een spaarmogelijkheid.

Werkweek groep 8

Kinderen van groep 8 gaan op werkweek naar Wilhelminaoord. Over de kosten krijgt u aparte informatie.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt jaarlijks, meestal in het voorjaar, van elk kind (geheel vrijblijvend) een portret- en een groepsfoto maken. Meer informatie leest u hier tegen die tijd over in de nieuwsbrief. De kosten van een setje schoolfoto’s ligt rond de € 12,00

Wis Collect

Alle schoolbetalingen gaan via WIS Collect. Dit is een digitaal systeem en maakt het betalen en innen van schoolfacturen makkelijker. U ontvangt een e-mail van onze school vanuit WIS Collect. Via deze e-mail kunt u rechtstreeks met o.a. iDEAL de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis, werkweek of Tussenschoolse opvang betalen. U bepaalt zelf wanneer en hoe u betaalt. U kunt in één keer betalen, maar als u liever in termijnen betaalt, kan dit ook. In de prijslijst kindcentrum O3 zijn alle basisschoolkosten opgenomen

Kijkt u op de site https://www.wis.nl/Ouders  voor meer informatie over Wiscollect.