Verklaring naam O3

O3 is het middelpunt van de Rivierenbuurt. De aangewezen plek voor Wijk, Gezin en Kind om jezelf, elkaar en de buurt te Ontwikkelen, te Ontdekken en te Ontmoeten.

In O3 bundelen Dak kindercentra, basisschool Jan van Nassau (SCOH) en welzijnsorganisatie Wijkz hun krachten. Samen met partners als wijkorganisaties en sportverenigingen, maken zij van O3 een centraal, veilig en inspirerend ontmoetingspunt.

O3 wordt een locatie waar ‘vanzelfsprekend’ iets gebeurt, waar de wijk samenkomt, feest wordt gevierd en evenementen plaatsvinden.

Het logo laat dit zien: drie O’s, of eigenlijk O tot de derde macht. Want de activiteiten in O3 versterken elkaar. En dragen bij aan de ontplooiing en persoonlijke groei van kinderen, bewoners en wijk.