Aanbod en doelgroepen

0-4 jaar

Voor de doelgroep 0-4-jarigen is er dagopvang Kim Dak en peuterleerplek O3 | De Boskabouter. De dagopvang wordt verzorgd door Dak kindercentra en de peuterleerplek (VVE) door JongLeren

 • Dagopvang 0-4 jaar (VVE)
 • Peuterleerplek 2,5 - 4 jaar (VVE)

 

4-12 jaar

Het aanbod voor 4-12-jarigen bestaat uit onderwijs, wereldtalentenschool en opvang. SCOH verzorgt het basisonderwijs. 

Wijkz biedt  onder andere naschoolse activiteiten en sport- en spelactiviteiten zoals Haags Hopje. Dak kindercentra verzorgt de voor- en naschoolse opvang van kinderen.

 • Basisonderwijs
 • Speciaal (basis)onderwijs
 • Voorschool (VVE)
 • Voor-, tussen- en naschoolse opvang 4-13 jaar
 • Wereldtalentenschool (kunst, theater, sport, taal, ICT en nieuwe media, Wetenschap en Techniek)
 • Onderwijsondersteuning
 • Huiswerkbegeleiding
 • Sport- en spelactiviteiten (Haags Hopje Deltaplantsoen)
 • Meidenwerk
12-18 jaar

Voor de doelgroep 12-18 jarigen is er voortgezet onderwijs (onderbouw), jongerenwerk en ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten. De onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt verzorgt door een vo-school. Het jongerenwerk en de ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten worden aangeboden door Wijkz.

 • Voortgezet onderwijs (onderbouw)
 • Jongerenwerk (vraaggerichte bijeenkomsten en cursussen op het gebied van (buiten)sport, muziek, dans, creativiteit, huiswerkbegeleiding, cultuur en ontspanning)
Ouders

Het aanbod voor de ouders in de wijk bestaat uit (opvoed)ondersteuning, advies en cursussen. Dit aanbod wordt aangeboden door Wijkz, zorginstelling(en) en kindcentrum O3

 • Opvoedondersteuning
 • Consultatiebureau
 • Centrum voor Jeugd & Gezin
 • Avondcursussen voor ouders
 • Talentontwikkeling
Buurtbewoners

Voor alle buurtbewoners zijn er activiteiten op het gebied van ontmoeting en ontspanningsactiviteiten, maar ook op het gebied van zorg, ondersteuning en ontwikkeling. Dit aanbod wordt aangeboden door Wijkz, culturele- en sport instellingen, de bibliotheek en zorginstelling(en).

 • Educatief centrum voor 18-99 jaar
 • Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
 • Ondersteuning en emancipatie
 • Gezondheidszorg
 • Sportactiviteiten
 • Cultuur/theater
 • Bibliotheek