Wat bieden wij de buurtbewoners

In O3 ontmoet je onze mensen en andere inwoners. Daar organiseren we met elkaar projecten en activiteiten.

In O3 werken onze professionals en vrijwilligers  die zich dagelijks met enthousiasme, betrokkenheid en ervaring inzetten om jouw woon- en leefomgeving te verbeteren. Onze mensen zijn betrokken experts die snappen wat bewoners bezighoudt. Je ziet ons vast wel eens lopen in de wijk. Je kunt ze altijd aanspreken alsof we je buren zijn.

Opbouwwerk

Wat is er nodig om een wijk leuker, veiliger en socialer te maken? Dat weten bewoners vaak zelf het beste. De ene buurt heeft bijvoorbeeld behoefte aan meer activiteiten, voor jongeren of juist voor ouderen. In de andere buurt zijn er misschien problemen met overlast of straatvuil. Of lukt het maar niet om bij de gemeente of woningbouwvereniging iets voor elkaar te krijgen. Onze opbouwwerkers sporen dit soort vragen en problemen op, zodat we er samen mee aan de slag kunnen.

Onze opbouwwerkers in onze buurt ondersteunen je bij:

 • bewonersinitiatieven die de wijk schoner, veiliger of socialer maken.
 • het bij elkaar brengen van bewoners.
 • het leggen van contact tussen bewoners, ondernemers, gemeente, politie en handhaving.

Een goed gesprek

Vaak doet een goed gesprek tussen bewoners al wonderen. Of een telefoontje naar de juiste instantie. Vraag jij je af waar je moet beginnen? Onze opbouwwerkers denken met je mee en zoeken de ingangen die je nodig hebt. We kennen de stad op ons duimpje. De stap naar een loket, ambtenaar, of hulpverlener maken we samen een stuk makkelijker.

Vaak zijn er meer mensen zoals jij in de buurt die goede ideeën hebben. Daarom kloppen we graag bij bewoners aan, om te ontdekken wat er leeft in de wijk. Misschien maak je je zorgen om iemand, of lijkt het je leuk om samen met anderen iets te organiseren. We brengen bewoners en lokale organisaties bij elkaar, waardoor door samen te werken  plotseling veel meer mogelijk wordt dan je eerder misschien dacht.

Jongerenwerk

Ieder kind en elke jongere krijgt vroeg of laat te maken met belangrijke keuzes: je wil je school afmaken, een baantje zoeken, vrienden maken of een stage vinden. Je bent bezig te ontdekken wie je bent en wat je leuk vindt. Dat is niet altijd makkelijk. Zeker als het thuis niet altijd makkelijk gaat of er is veel criminaliteit in de buurt waar je woont. Bij ons kun je terecht. Om even naar je te luisteren of om je te helpen met school, met werk, met vrienden maken of met thuis.

Onze jongerenwerkers gaan de wijk in: op straat maar bijvoorbeeld ook op sociale media. Want het is fijn om met iemand te praten, maar soms is het makkelijker om online met iemand te chatten. We veroordelen niemand maar bieden een luisterend oor. Zo sporen we risicogedrag of jongeren die in een kwetsbare positie zitten sneller op.

De wijk leuker maken voor jongeren doen we bijvoorbeeld door te helpen om activiteiten te organiseren. Zelf aan de slag gaan met sport, muziek of theater: dat geeft voldoening! Knelpunten in de buurt pakken we aan door bewoners en jongeren met elkaar in contact te brengen. Overlast komt vaak door onbegrip van beide kanten. Door het gesprek aan te gaan kan vaak al veel worden opgelost.

Ouderenwerk

Het aanbod van voorzieningen en regelingen voor ouderen is groot. Op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën is er veel mogelijk. De ouderenwerker kan samen met jou verkennen welke mogelijkheden er zijn voor jouw persoonlijke situatie. Samen gaan we op zoek naar een oplossing die past bij jouw persoonlijke situatie. Als je wilt, komt de ouderenwerker op huisbezoek.

Wil je eens praten met een ouderenwerker? Kom gerust eens langs in O3!

Je kunt terecht bij de ouderenwerker voor zaken als:

 • Oplossingen om langer zelfstanding te kunnen wonen
 • Het leggen van sociale contacten
 • Activiteiten en voorzieningen in de wijk
 • Beschikbare ondersteuning voor mantelzorgers
 • Hulp met de administratie
 • Hulp bij financiële problemen
 • Het regelen van (thuis)zorg
 • Maaltijd- en boodschappendiensten
 • Vervoer (en begeleiding)