Ouderinitiatief

De laatste jaren is er veel nieuwbouw bijgekomen in de Rivierenbuurt. En zoals dat vaak gaat met nieuwbouw, zijn er veel jonge stellen komen wonen: vaak nog zonder kinderen, of met jonge kinderen. Voor veel van deze nieuwe bewoners begon de vraag op welke school je je kinderen gaat inschrijven ongeveer tegelijkertijd te spelen. Deze ouders raakten met elkaar aan de praat en het bleek dat ze vaak hetzelfde willen: hun kinderen naar een goede en fijne school in de buurt laten gaan, zodat ze makkelijk met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen en afspreken. In dit geval is er een ouderinitiatief gestart, zoals dat zo mooi heet. Wat het eigenlijk is, is een groep ouders die de trend om je kinderen buiten de Rivierenbuurt naar school te brengen, wil doorbreken. Ze willen graag dat O3 een echte buurtschool wordt en dat lukt alleen als een grote groep ouders voor deze school kiest.

Ook de school zelf, en de ouders die ze gesproken hebben waarvan de kinderen al langer naar deze school gaan, willen dat de school een betere afspiegeling vormt van de wijk. Dit sluit goed aan bij de inmiddels ingezette verandering van de school in een Brede Buurt school Plus die het middelpunt vormt van de wijk. Deze ontwikkelingen spreken veel van de nieuwe groep ouders aan. En het plan van deze nieuwe bewoners om te kiezen voor deze school, spreekt de school aan. Vandaar dat het ouderinitiatief en de school gezamenlijk de intentie hebben uitgesproken om van O3 een echte buurtschool te maken.

Sinds ondertekening van de eerste intentie overeenkomst in 2013 werken school en ouders actief samen. Dit resulteert in meer ouderbetrokkenheid, interactie tussen ouders onderling en een beter gebalanceerde groepssamenstelling.

Gezamenlijk kiezen voor O3

Binnenkort ga je een basisschool kiezen voor jouw kind. Het heeft veel voordelen als je kind gewoon in de buurt naar school kan. En dat kan! Bij ons om de hoek wordt staat namelijk een brede buurtschool. Wij, als groep ouders, hebben gezamenlijk de keuze voor deze school gemaakt. We zijn een ouderinitiatief gestart om een gemengde school te maken middenin onze buurt, die oog heeft voor de verschillende talenten van alle kinderen.

Middelpunt van de buurt

De naam van de brede buurtschool is O3 Dit staat voor Ontwikkelen, Ontdekken en Ontmoeten. In O3 bundelen drie organisaties hun krachten: de basisschool Jan van Nassau, Dak kindercentra en welzijnsorganisatie Zebra.

Samen met partners als wijkorganisaties en sportverenigingen maken zij van O3 een centraal, veilig en inspirerend ontmoetingspunt: Het middelpunt van de Rivierenbuurt.

Dichtbij

Het is fijn dat de school om de hoek staat. Hierdoor kunnen kinderen zelfstandig naar school, en wonen vriendjes uit de klas dichtbij zodat ze makkelijk bij elkaar kunnen spelen. Ook ouders komen zo snel in contact met elkaar.

Wereldtalentenschool

Wat ons aanspreekt is dat er veel aandacht voor extra vakken is. Zo krijgen de kinderen les in kunst, ICT, sport, natuur & gezond en wetenschap & techniek. Deze lessen worden gegeven door hiervoor speciaal opgeleide vakleerkrachten.

Gemengde school

Onze kinderen groeien op in een samenleving met verschillende culturen. Wij willen graag dat ons kind naar een gemengde school gaat die een afspiegeling is van onze buurt.

Deze punten zijn vastgelegd in een intentieverklaring die ondertekend is door de school en de ouders van het ouderinitiatief. Het lukt alleen om van O3 een gemengde en kleurrijke school te maken als zoveel mogelijk ouders voor de brede buurtschool kiezen. Doe mee en sluit je aan bij ons ouderinitiatief!

Bekijk ook de folder 'Komt jouw kind bij ons op school?'

Folder komt jouw kind bij ons op school