Onze visie en aanpak

Missie O3

O3 is

  • een omgeving waar voor jong en oud elkaar ontmoeten met kinderen als middelpunt;
  • een innovatief centrum waar kinderen leren ontdekken en ondernemen in een eigentijdse omgeving die veel verschillende uitdagingen biedt;
  • een bruisende omgeving waar alle wijkbewoners terecht kunnen voor onderwijs, kinderopvang, welzijn, talentontwikkeling, participatie, gezondheid, ontspanning, opvoeding, sport.

Visie O3

O3 is een centrum in en van de wijk waar kinderen en buurtbewoners van jong tot oud ontmoeten.

Het is een plek waar iedereen zich geborgen en veilig voelt. Binnen O3 heeft ieder de ruimte om zich te ontwikkelen.

Iedereen krijgt de ruimte om talenten te ontdekken. Er worden veel verschillende activiteiten aangeboden op het gebied van onderwijs, opvang, welzijn, zorg, sport en cultuur waarin zowel de leeromgeving als de omgeving voor vrije tijd en ontspanning eigen sferen uitstralen.

Meerwaarde O3

O3 is van meerwaarde voor kinderen door een veilige omgeving te bieden doordat zij door alle medewerkers vanuit een herkenbare pedagogische visie  worden benaderd.

O3 is van meerwaarde voor kinderen door passend ontwikkelaanbod dankzij soepele overgangen, doorgaande ontwikkellijnen en een team met diverse expertise.

O3 is van meerwaarde voor ouders doordat zij hun kinderen in een vertrouwde omgeving dankzij één team van vertrouwde gezichten.

O3 is van meerwaarde voor ouders door hen te ontzorgen door (zoveel als wettelijk mogelijk) vanuit eenduidige communicatie en een loket te handelen.

O3 is van meerwaarde voor de medewerkers doordat zij onderdeel zijn van een inspirerend en multidisciplinair team.

O3 is van meerwaarde voor de medewerkers doordat zij dat de mogelijkheden hebben om werkzaamheden te verbreden en een hogere mate van invloed op de totale ontwikkeling van het kind te hebben.